Styrelse 2022

Ordförande

Namn - Louise Falk
E-post - hoensmamma@gmail.com


Kassör

Namn - Katarina Ulfvensköld
E-post - katarina.ulfvenskold@teliacompany.com

Katarina är en av de 12 som grundade föreningen


Sekreterare

Namn - Daniel Bjurquist

E-post - daniel.bjurqvist@gmail.com

Kontakta styrelsen


Ledamot/Truppchef

Namn - Henrik Pettersson Falk
E-post - general.henrik@gmail.comLedamot/Rustmästare

Namn - Björn Ulfvensköld
E-post - bjorn@ulfvenskold.se