Historik

Föreningen grundades sommaren 1996 av tolv personer som tidigare varit aktiva i diverse föreningar med historisk intressesfär.

När vi startade föreningen så var vi måna om att hela familjen skulle kunna deltaga. Genom åren har många nya och gamla vänner kommit till föreningen. Många har stannat och andra har valt att gå vidare i livet. Vi är naturligtvis tacksamma för den tid ni stannat och för all den glädje och kunskap ni hjälpt till att förmedla under dessa år.

Under pandemiåren förde föreningen av naturliga skäl en något tynande tillvaro och under denna tid förlorade vi ett antal eldsjälar. Detta har lett till att vi är något decimerade till antalet för närvarande men det kanske rättar till sig igen nu när vi faktiskt kan börja bedriva verksamhet igen. 

Vi strävar ständigt att förkovra oss och utöka föreningens verksamhet.

Uppvisningsverksamheten vi bedriver sker mestadels i Göteborg med omnejd, men vi har ofta uppdrag i övriga delar av landet samt utomlands. 

Om detta låter som ett trevligt sätt att fördriva din fritid, tveka inte att höra av dig till oss.